Home > Nieuws > Het moment is daar!

Het moment is daar!

door | okt 27, 2022 | Geen categorie

Op 1 november mogen de Laarders vertellen welke oplossingen en mogelijkheden zij zien om water op de Brink op te vangen. Eerdere plannen werden van tafel geveegd. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Behalve de wateropvang kan het aanpassen van de Brink en de Coeswaerde een goed moment zijn om de rest van het dorp ook te verbeteren.

Daar is moed voor nodig en in onze schets willen we laten zijn hoe mooi dat er uit zou kunnen zien.

De Coeswaerde

 

Laten we beginnen met wateropvang. Een betonnen bak boven op een kelder die grote waterhoeveelheden op zou moeten vangen is geen duurzame oplossing maar wel een dure. De waterbak zal te ondiep zijn en de temperatuur van het water zal zeker ’s zomers snel oplopen. Aan algen en stank is niet te ontkomen. Een natuurlijke vijver -zoals de Coeswaerde vroeger was- met een gewone zandbodem, een natuurlijke beschoeiing en beplanting is zowel duurzaam als ook bijdragend aan de biodiversiteit. Ongetwijfeld zal het waterniveau in tijden van droogte wat lager zijn maar het aanvullen door het oppompen van grondwater is een eenvoudige en simpele oplossing.

De Brink zou verder gewoon met rust gelaten moeten worden. Geen ijsbanen, tenten of andere grote evenementen. Misschien wel een baantje om jeu de boule te kunnen spelen.

 

Markt en evenementen

Om extra opvang van het overvloedige regenwater mogelijk te maken zou het gedeelte van de Brink tussen de Kerklaan en de basiliek aangepast kunnen worden. Onder het wegdek zouden kratten geplaatst kunnen worden.

De straat zou bij die ingreep mooi aangepast kunnen worden. Ruimte om onze weekmarkt op de Brink plaats te laten vinden. Het Hart van Laren gaat dan in ieder geval op de vrijdag kloppen. De aanpassing kan ook een mooie plaats voor de verschillende evenementen zoals Art Laren opleveren voor de basiliek en op de nieuwe marktstraat. De ervaring met het weekend van Le Bocque was een mooi voorbeeld. Een verharde ondergrond waarop van alles mogelijk is.

 

Auto’s en fietsen

En dan het verkeer; de drukte in het dorp door het autoverkeer zou snel teruggebracht moeten worden. Het verkeer door het dorp dat onderweg is naar Eemnes en Blaricum zou ontmoedigd moeten worden. Dat zou de hoeveelheid auto’s op de Eemnesserweg ook terugbrengen. En ook het (vele) zware verkeer zouden we op deze manier terug kunnen dringen.

Dit is natuurlijk een behoorlijke ingreep Vooral in het weekend is het druk en onplezierig door de supercars en de spottertjes. Maar ook door de week is het onveilig en te druk. Voorrang geven aan het langzaam verkeer zou een goed uitgangspunt zijn. Autoverkeer in het dorp moet natuurlijk mogelijk blijven maar; De auto is te gast.

Stilstaande auto’s

Het Singer en andere bedrijven zullen ons dorp aantrekkelijk blijven maken voor bezoekers en dat maakt ons dorp levendig. Maar die bezoekers komen bijna allemaal met de auto. De beschikbare parkeerruimte is beperkt en als we de Brink aantrekkelijker willen maken zullen er zelfs plekken verdwijnen. Twee oplossingen liggen voor de hand; automobilisten kunnen aangemoedigd worden om ons dorp op een andere manier te bezoeken. Een als er dan toch auto’s naar ons dorp komen dan zouden we gebruik kunnen gaan maken van een ondergrondse parkeergelegenheid onder het hertenkamp. Dat blijft natuurlijk een mooie groene plek in het centrum; een parkje waarin plezierig gewandeld en verbleven kan worden. Voor het gebruik van de parkeerplekken gaan we een bijdrage vragen die de exploitatie van de garage en het onderhoud van het centrum mede mogelijk moeten maken.

Kosten en opbrengsten

Deze schets is vooral om een idee te geven hoe mooi en plezierig het centrum eruit zou kunnen komen te zien. Het nuttige met het aangename en aantrekkelijke te combineren.

Dat zal zeker geld gaan kosten. Een aantal onderdelen van ons plan zal goed doorgerekend moeten worden en dat is een hele klus. Ons plan vereist behalve geld vooral veel moed en gezond verstand. De kosten zouden vooral beschouwd moeten worden als een investering en verrekend moeten worden over een langere tijdsperiode.

De directe opbrengsten uit de garage en de parkeergelden zijn in geld uit te drukken en kunnen de kosten voor een deel dekken. De opbrengsten zijn voor het grootste deel helaas niet zo snel in geld uit te drukken maar zijn eigenlijk veel belangrijker; De maatschappelijke voordelen zoals een aantrekkelijk, veilig en duurzaam dorp waarin je fijn kunt wonen, waar mensen graag op bezoek komen, ruimte is voor bedrijven en organisaties. Een dorp waar we vooral trots op kunnen zijn.

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This