Home > Nieuws > Laten we daar nou eens mee ophouden

Laten we daar nou eens mee ophouden

door | nov 29, 2022 | Geen categorie, Larense gemeenschap

Laten we daar nou eens mee ophouden.

Ophouden om die oude en versleten geschiedenis van ons kunstenaarsdorp nog langer straffeloos in al die onderzoeksrapporten goed te keuren.

We zijn geen kunstenaarsdorp meer. Als ze er nog zijn, dan zijn ze al heel oud en wonen in het Rosa Spier Huis. Laren is een heel ander dorp geworden. Nog steeds veel aardige en plezierige mensen, een levendig dorp, aandacht voor elkaar en volop mogelijkheden om te sporten, ontspannen en ontwikkelen.

Maar ook een dorp dat gedomineerd wordt door meer dan manshoge heggen, verstikkend verkeer en soms ook onverschillig volk.

 

Als we dan ophouden met dat versleten cliché, wat gaan we dan doen?

In iedere gemeente speelt hetzelfde krachtenveld. Binnen de gemeentegrenzen zijn er drie belangrijke groepen die met elkaar in competitie zijn als het gaat om ruimte, aandacht en geld. Het zou makkelijk zijn om een link te leggen naar de populaire populist met haar groen tractor maar ik leg liever een link naar professor Hospers. Hij kwam al eerder met het drietal B’s te weten bewoners, bedrijven en ten derde de bezoekers.

Het gaat hier om de bewoners van Laren en de bedrijven/organisaties die hier in Laren gevestigd zijn en natuurlijk de bezoekers die naar ons dorp gelokt zijn.

In die beperkte ruimte proberen de drie groepen hun belangen zo veel mogelijk zeker te stellen. En over die zekerheid gaan wij als het gaat om een aantal gemeentelijke bevoegdheden; bestemmingsplannen, vergunningen, subsidies en steun, belastingen, woningbouw, mobiliteit, onderwijs, gezondheid etc etc.

Middelen en mogelijkheden zijn schaars en om die zaken zijn de drie Bs in competitie en wij als raad bepalen wie de winnaar is.

Om de gedachte te bepalen noem ik enkele beslismomenten met betrekking tot de winnaar; Als wij besluiten om de ruimte op de Caliskamp voor woningbouw te gaan bestemmen zijn de belangrijkste winnaars de aanstaande bewoners. Tegelijkertijd is er dus minder ruimte voor de bedrijven en dat zijn de verliezers.

Het inrichten van een deel van het Brinkhuis als VVV-steunpunt is een actie waarvan vooral de bezoekers direct profiteren en in het directe verlengde daarvan de Larens bedrijven.

Soms zijn er echter twee gedeelde eerste plaatsen; als de gemeente het snelle fietspaden plan ondersteunt in woord en daad zijn zowel de bewoners die elders werken als ook de bedrijven die werknemers uit de omgeving heeft de profiterende partijen.

Het wordt pas ingewikkeld al er tegelijkertijd meerdere winnaars en verliezers zijn: het Singer krijgt ruimte en steun om te groeien en de bezoekers profiteren van hun mooie exposities en voorstellingen. Dat doen ook een aantal Larense bedrijven t.w. de winkeliers en horeca. Maar de verliezers zijn de bewoners in de directe omgeving die vaak geconfronteerd worden met veel -soms foutief- geparkeerde auto’s.

Een oordeel over de genoemde beslissingen houd ik nu even voor mij.

Het maken van een keuze hangt van een aantal aspecten af; wie scoort en profiteert en wie betaalt en wie baalt. Is er een volgorde in belangrijkheid; bedrijven, bezoekers of bewoners\?

Laat ik daar maar heel kort over zijn; Dat zijn vanzelfsprekend de bewoners, daar kan geen twijfel over bestaan. De bewoners bepalen, betalen, beheren en bewonen het dorp. De bedrijven zijn daar soms bij nodig om het leven in het dorp leefbaar en aantrekkelijk te maken maar ze spelen de tweede viool. De bezoekers mogen genieten van ons mooie dorp maar ze zijn en blijven gast die we gastvrij gaan ontvangen.

Als je deze hiërarchie gaat hanteren zijn veel beslissingen snel te nemen al blijven er natuurlijk zaken waar je wel even na moet gaan denken omdat ze iets ingewikkelder zijn.

Een dorp waar de bewoners nu in 2022 voorop staan, maar ook in de toekomst. Een duurzaam dorp dat zorgvuldig omgaat met alles wat het mogelijk maakt om hier plezierig te kunnen wonen. Kiezen voor sociale woningbouw, kiezen voor een verkeersluw centrum, kiezen voor een natuurlijke coeswaerde, kiezen voor elkaar.

En met deze vaststelling kan direct een tweede criterium benoemd worden dat we zouden moeten hanteren bij het nemen van beslissingen; hoe toekomstbestendig en duurzaam zijn de gevolgen van het te nemen besluit.

 

De verkoop van het raadhuis heeft de kas gevuld en dat was vooral een beslissing die voordelen bracht op de korte termijn. De z.g. liquiditeit kreeg een mooier kengetal en daar waren de wethouders als een kind zo blij mee. Of die beslissing verstandig was kunnen we nu al gaan beoordelen. Wat gaat er met de gebruikers van het Brinkhuis gebeuren en waar gaan wij in de toekomst vergaderen zijn slechts twee van de vragen die naar de toekomst doorgeschoven zijn.

In het kader van Laren regenklaar gaan we de komende periode in gesprek en hopelijk gaan we in die zaak beslissen met een langere horizon. Dat wil zeggen dat we verder vooruit gaan kijken en ons niet alleen richten op een noodverbandje voor de komende coalitieperiode. Dat het klimaat verandert valt niet meer te ontkennen. Behalve misschien door een enkele z.g. klimaatontkenner zoals die eerder gememoreerde mevrouw met die groene tractor. En behalve minder op de korte termijn misschien ook met een veel breder perspectief. Alleen een opvang van bovenmatig veel regenval in korte tijd kunnen we van het momentum gebruik maken door een aantal verbeteringen aan de ingreep te verbinden.

Concreet; een natuurlijke vijver als opvang in een dorp waar de norm van de inrichting wordt bepaald door het langzaam verkeer, de eerste prioriteit gaat naar maatregelen die het dorp duurzaam en leefbaar maken voor de langere termijn.

Gelukkig hebben we al een aantal aanknopingspunten gevonden in de programmabegroting.

Het flexibel inspelen op kansen als dat bijvoorbeeld gaat om het parkeerbeleid. Mooie en kostbare ruimte vooral laten gebruiken om stilstaande auto’s neer te zetten is heel erg zonde. Het aanstaande parkeerbeleid zouden we natuurlijk goed kunnen lezen om na te gaan denken over het realiseren van een parkeergarage of op zijn minst om een en ander financieel mogelijk te kunnen gaan maken. Ofwel; laat parkeerders bijdragen in de kosten.

Een betere inrichting van de Brink zou heel mooi passen bij het voorgenomen plan om het evenementen beleid te gaan herzien. De vergunningen voor de grote evenementen die een aanslag waren op de Brink lopen af en een betere plek is voorhanden. Een levendige Brink waar bijvoorbeeld ook ruimte is voor de weekmarkt.

Dat gaat geld en inspanning kosten maar het zou van inzicht en lef getuigen als we daar nu op zouden gaan richten. Groen Laren heeft daar uitgesproken ideeën over en wij dagen de raad uit om ons voorstel tot het verder uitwerken van ons plan te steunen.

 

(bijdrage Groen Laren aan de algemene beschouwingen op 4 november 2022)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This