Home > Nieuws

Nieuws

Wie het kleine niet eert

Wie het kleine niet eert

Een optimistische schatting geeft aan dat de mensheid nog maximaal vier jaar te leven heeft. In ieder geval wanneer het ons, bedoeld of onbedoeld, gelukt is om alle insecten uit te roeien. We zijn hard op weg. Insecten leveren namelijk een essentiële bijdrage aan de...

Lees meer
Laren klaar met de Brink?

Laren klaar met de Brink?

De visie van Groen Laren op het plan voor waterberging onder de Brink staat op drie pijlers: de natuur de ruimte geven ons een handje te helpen (building with nature), een kwaliteitsverbetering van de Brink en een plan dat de ontwikkelingen in de omgeving van de Brink integraal meeneemt.

Lees meer
Er is weer koffie

Er is weer koffie

Vorige week woensdag was de Larense gemeenteraad bijeen dus aanstaande woensdag (7 december) kun je je hart weer luchten bij onze fractie. Om elf uur ben je van harte welkom voor een kop koffie of thee in het Brinkhuis. Andreas en Bart zitten klaar om naar je te...

Lees meer
Mag het licht uit?

Mag het licht uit?

Aan alles komt een eind. Zelfs de allerbeste Nederlandse band van de afgelopen 100 jaar gaat stoppen; de Dijk. Alles is eindig en dat geldt al helemaal voor de fossiele brandstoffen olie en gas. Dat gaat ook een keertje op. Wat dat gaat betekenen voelen we nu als een...

Lees meer
Het moment is daar!

Het moment is daar!

Op 1 november mogen de Laarders vertellen welke oplossingen en mogelijkheden zij zien om water op de Brink op te vangen. Eerdere plannen werden van tafel geveegd. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Behalve de wateropvang kan het aanpassen van de Brink en de...

Lees meer
Water is waardevol

Water is waardevol

Water stroomt altijd omlaag. Daar is niets aan te doen en dat is maar goed ook want daardoor weet je waar je aan toe bent. Zo stroomt veel hemelwater naar het bijna laagste punt van Laren: de Coeswaerde. Maar vervolgens stroomt al het water naar nog lagere delen van...

Lees meer