Home > Groene Laarders

Groene Laarders

 

Een splinternieuwe partij met oude en nieuwe bekende gezichten. Acht zeer gemotiveerde Laarders die zich in willen zetten voor een duurzame, sociale en groene toekomst van ons dorp.

Onze lijst:

1. Bart Vos

2. Andreas Grunwald

3. Ron de Schouwer

4. Ben Wichers Schreur

5. Sabine Schimmel

6. Bracht Daams

7. Jos Jansen

8. Hanny Meulenkamp- van Dijk

Wat motiveert ons?

 

 

Bart Vos

 Sinds mei mag ik mij een opa noemen en het wachten is tot Lieve (want zo heet ze) kan praten en het ook kan zeggen. Over een kleine 18 jaar mag zij ook gaan stemmen maar valt er tegen die tijd nog wat wel te kiezen?

Met die vraag in het achterhoofd is het niet zo lastig te bedenken waarom ik in de raad actief wil zijn; meebeslissen over een toekomst voor haar en uiteraard ook voor andere kinderen, de jongeren en voor ons.

Natuurlijk niet alleen meebeslissen over Laren maar het begint wel kleinschalig en dichtbij. Een duurzaam dorp waar de menselijke en natuurlijke maat geldt. Betrokkenheid bij elkaar en bij de natuur. Dat kan in een kleine gemeente als Laren heel goed want veel mensen kennen elkaar, zorgen voor elkaar en houden van het dorp.

Duurzaamheid voorop en dat te beginnen met een zeer autoluw dorp met voorrang voor het langzaam verkeer en ook duurzaam als het gaat om veel meer woonruimte voor gewone portemonnees.

De afgelopen jaren heb ik mijn stem mogen laten horen in de raad en hopelijk tot nadenken aangezet. Niet altijd dankbaar als oppositie maar wel hard nodig en mogelijk gaan we in de komende periode ook de richting bepalen. En dan hopelijk meer naar links en met jongeren meedraaiend aan het stuur.

 

Andreas Grunwald

 Sinds 2014 woon ik met veel genoegen in Laren. Maar ook in ons mooie dorp kunnen we niet langer er omheen ons rekenschap te geven over hoe integraal om te gaan met klimaat, natuur, samenleving en economie. Dit moet nu, niet in de toekomst, teneinde komende generaties niet op te zadelen met de resultaten van ongebreidelde consumptie en roofbouw op onze natuurlijke bronnen. Een gezonde samenleving kan niet bestaan buiten een gezonde natuur. Maar ook niet zonder een doelbewust en goed functionerend gemeentebestuur.

Groen Laren is voor mij de partij die deze waarden voorstaat en waar ik vertrouwen in heb dat ze ook werkelijkheid worden. Daarom ben ik kandidaat gemeenteraadslid voor Groen Laren. Gedurende de afgelopen 4 jaar heb ik zitting gehad in de raadscommissies Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur alsmede Financiën & Maatschappij. Ik ben dus goed ingevoerd in de gang van zaken en heb dossierkennis kunnen opbouwen.

Reeds vanaf de middelbare school draag ik mijn maatschappelijke betrokkenheid uit door actief te participeren in vertegenwoordigende organen. Gedurende mijn werkzame leven als organisatieadviseur in de gezondheidszorg heb ik zitting genomen en bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen in verschillende beroepsorganisaties. Sinds ik in Laren woon zet ik me in als vrijwilliger voor verschillende maatschappelijke doelen. Zo ben ik op dit moment vrijwilliger bij de Stichting Rollybus, penningmeester van de energiecoöperatie Hut van Mie Laren/Blaricum en op 28 oktober 2021 ben ik benoemd tot Klimaatburgemeester van Laren

Ron de Schouwer

Waarom Groen Laren,

Ik geloof in een groen, sociaal en zelfstandig dorp met een bestuur dat werkt aan het welzijn van alle inwoners.

Ik ben zelf geboren in Laren en woon hier nog steeds met veel plezier. Ik heb ook jaren gewerkt midden in het dorp en tussendoor ook nog 28 jaar lid geweest van de plaatselijke brandweer. In die tijd veel zien veranderen en niet altijd ten goede. Zoals een versobering van het openbaar vervoer, veel mensen naar anderen gemeenten zien vertrekken omdat het hier onbetaalbaar werd.

Veel zaken kunnen beter zoals een gevarieerder, lokaal gericht winkelbestand beter verspreid over het dorp. Dit is maar een kleine greep uit de zaken die de mij bezig houd.

Er liggen uitdagingen genoeg.

 

Ben Wichers Schreur

 Ik doe in mijn dagelijks werk bij het KNMI onderzoek naar het weer en het klimaat in de stad. De klimaatverandering die onomstotelijk is vastgesteld maakt het noodzakelijk dat we onze keuzes en ons gedrag aanpassen. Ook in Laren kunnen we niet achteroverleunen en afwachten. We moeten ons inzetten voor de energietransitie om verdere opwarming en ontwrichting van het klimaat te voorkomen. Tegelijkertijd moeten we ons dorp inrichten op klimaateffecten die nu al een realiteit zijn, zoals hevige buien. De gemeente speelt hier een belangrijke rol in. Ik wil me er voor inzetten dat de gemeente deze rol ook pakt.

 Dit is, naast biodiversiteit en betaalbaar wonen, een onderwerp waarop Groen Laren het verschil kan maken in de Larense politiek, als platform voor progressieve denkers en doeners. Met als doel beleid te maken dat dicht bij de burger staat, vanuit de kernwaarde van ons brinkdorp: samen verantwoordelijk, samen beslissen, samen doen. Een beleid ook dat verstandig omgaat met geld en gemeentelijk bezit om maximaal invloed te hebben op de ontwikkeling van het dorp.

 

Sabine Schimmel

 Geboren en getogen Laarder en na een periode van twintig jaar weggeweest te zijn, ben ik nu alweer tien jaar terug in mijn dorp. Na mijn studie bedrijfseconomie ben ik als registercontroller bij verschillende organisaties in diverse sectoren, waaronder de gemeente, werkzaam geweest. Nu werk ik als senior adviseur voor een adviesorganisatie in het onderwijs.

Mijn brede ervaring wil ik graag inzetten voor een ander geluid in Laren. Ik wil graag inzetten op een duurzaam financieel beleid, met als doel een basis creëren voor een gezonde financiële toekomst voor de gemeente Laren, met oog voor welzijn en natuur. Als inwoner van Laren geniet ik van de mooie omgeving waar we in wonen en daarom steun ik het Goois Natuurreservaat en ben ik ook lid van Natuurmonumenten. Deze organisaties zorgen voor het beheer en behoud van onze prachtige natuurgebieden. Ook wil ik graag helpen om Laren meer ‘(bio)divers’ te krijgen en dat begint in onze eigen achtertuin. Door gebruik te maken van hetgeen onze omgeving ons te bieden heeft en daarop aan te passen. Bijvoorbeeld door planten en bloemen te gebruiken die bij de arme grond in Laren passen, zodat we minder water nodig hebben om onze tuinen groen te houden. Alles houdt verband met elkaar. Mijn interesse in openbaar groen en mijn kennis van de openbare ruimte wil ik graag inzetten om het leven ook voor de allerkleinste inwoners aangenaam te maken. En iedere stap telt, ook in Laren.

 

Brecht Daams

 Ik ben opgeleid als industrieel ontwerper, gespecialiseerd in ergonomie en het gebruiksvriendelijk maken van producten. Ik heb al jaren een adviesbureau op dit gebied. Vanuit mijn achtergrond als ergonoom heb ik interesse in en verstand van toegankelijkheid, de inrichting van de openbare ruimte, verkeer en verkeersveiligheid. Dit zijn dan ook de onderwerpen waar ik in de Larense gemeenteraad aan wil bijdragen. 

Al sinds mijn geboorte kom ik in Laren omdat mijn grootouders er woonden, maar zelf woon ik hier pas 32 jaar. In die tijd is het aantal insecten in de tuin enorm afgenomen. Vroeger moest je   aan de tuintafel continu kruipende en vliegende beestjes van je krant af slaan, tegenwoordig zie ik slechts af en toe een insect voorbij komen. Dat is verontrustend. Ik wil me graag inzetten om de natuur te steunen, ook alle kleine kriebelbeestjes.

Wat klimaatadaptatie betreft, mogen we ons gelukkig prijzen dan Laren een paar meter boven NAP ligt. Desondanks blijft het in ons eigen belang om het vrijkomen van CO2 zoveel mogelijk te beperken. Hoe kan de gemeente haar burgers hierbij zo effectief mogelijk ondersteunen? Daar zal het de komende jaren zeker over gaan en hier wil ik graag aan meewerken

.

Jos Jansen

Wanneer je naar de verkiezingsposter van Groen Laren kijkt, dan spreekt hij boekdelen: wij willen ons met elkaar inzetten voor de gemeentepolitiek.

 In mijn dagelijks leven help ik mensen om met hun IT-apparatuur overweg te kunnen. Ik laat hen ook zien wat de impact is van hun digitale lifestyle op de wereld. 

Wat de gevolgen zijn van veel en meestal onnodig gebruik maken van Cloud diensten, om maar iets te noemen. Weet u wat ik dan bedoel?

 Als ondernemer heb ik ook veel keuzes te maken die invloed hebben op mijn omgeving. Zo was mijn bedrijf gevestigd in een huurpand dat totaal energie inefficiënt was ingericht. Ik wilde dat graag anders doen maar daarvoor had ik de financiële middelen niet. Met een enthousiast verhaal ben ik toen naar de eigenaar gestapt die naar mij wilde luisteren. Samen hebben wij er vervolgens voor gezorgd dat de winkel geen verwarming meer nodig heeft en uitstekend wordt geventileerd. Op zo’n manier dingen samen doen, daar word ik blij van!

 Of je nu consument of ondernemer bent, je staat niet alleen: jouw individuele gedrag heeft invloed op ons allemaal en samen kunnen we dingen voor elkaar krijgen. Daarom geloof ik niet in een politiek van wegkijken maar in een politiek van visie en van verbinden.

 Met een ecologische en sociale agenda wil Groen Laren het welzijn van de mensen in ons dorp vergroten en de lokale economie versterken.

 Hoe kun je daar als dorpsgenoot nou niet voor zijn?

 

Hanny Meulenkamp-van Dijk

 

Mijn naam is Hanny Meulenkamp v. Dijk. Ik heb mij aangemeld als “lijstduwer” voor de partij Groen- Laren. Waarom heb ik dat gedaan? Zoals velen van u zich nog zullen herinneren heb ik van 1992 tot 2006 in de Gemeenteraad gezeten. Ik ben lid van GroenLinks en in de raad traden wij gezamenlijk op met PvdA, D66, en groep Werkers-akkoord.  Dit was een actieve drukke periode in mijn leven. Mijn ambitie is nu niet om weer actief zitting te nemen in de gemeenteraad. Ik volg de gemeente politiek de laatste jaren op wat meer afstand. Ik denk dat het  tijd is voor wat meer evenwicht tussen Rechts en Links.

Wie ben ik? Ik ben geboren  en getogen in Laren, ik ben in 1968 getrouwd was  mijn man was ook een Laarder, we hebben twee kinderen gekregen.

Met veel plezier heb Ik gewerkt  bij de stichting kinderopvang Humanitas te Laren. De laatste jaren, voor mijn pensioen, werkte ik daar als gastouder consulente.

Mijn man is overleden in 2005. Ik ben na het overlijden van mijn man, en het stoppen als gemeenteraadslid, gaan werken in de wereldwinkel. 

En dan zijn er ook nog drie klein kinderen waar ook de nodige aandacht aan wordt besteed.

Verder besteed ik veel tijd aan tuinieren en ben ik af en toe mantelzorger, voor vrienden en familie.

Mijn levensopdracht is: om te proberen de wereld een stukje beter achter te laten dan dat wij haar gevonden hebben. Laten wij elkaar inspireren en motiveren voor een leefbare wereld voor iedereen.

Share This