Home > Nieuws > Groener Laren

Groener Laren

door | mei 27, 2024 | Geen categorie, Groen Laren fractie, Verkeer

Wat zijn de beste manieren om een veilig en aangenaam dorpshart te realiseren? Minder parkeerplaatsen op de Brink? Meer ruimte voor fietsen, wandelen en groen? Minder doorgaand verkeer door het instellen van eenrichtingsverkeer of een knip? Minder verkeersgeluid door andere bestrating? Daar heeft Groen Laren heel duidelijke ideeën over, maar de gemeente Laren wil het van iedereen weten. 

Tijdens de eerste omgevingstour eind 2023 heeft de gemeente veel waardevolle wensen en ideeën ontvangen via een vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte is aan een autoluwer dorpscentrum met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en activiteiten. Het drukke autoverkeer maakt het centrum volgens veel mensen tot een minder prettige omgeving en nodigt niet uit tot fietsen.    

Nu presenteert de gemeente verschillende denkrichtingen om meer ruimte te maken voor voetganger, fietser en groen en minder ruimte voor de auto. Op basis van de reacties hierop gaat de gemeente bekijken welke (combinatie van) maatregelen het meest geschikt zijn om tot een aangenaam autoluwer dorpshart te komen. Die maatregelen komen terug in de Verkeersvisie 2035.

Je mening kun je geven in een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit zeven inhoudelijke vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Ga hiervoor tussen 24 mei en 9 juni naar www.toekomstbelgemeenten.nl/laren. Je kunt de vragen ook beantwoorden in gesprek met de gemeente. Die vind je op vrijdag 31 mei van 14.00 – 17.00 uur bij de tent op Plein 1945 (aan de kant van het Zevenend).

Meer informatie:

Lees verder over de omgevingsvisie en Verkeersvisie 2035 op www.toekomstbelgemeenten.nl/laren

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This