Home > Nieuws > De buren

De buren

door | sep 30, 2021 | Larense gemeenschap

Als twee buren ruzie hebben dan is dat heel onplezierig en in het allerergste geval moet soms uiteindelijk de rechter eraan te pas komen om de zaak te beslechten. Als dit toevallig de rijdende rechter is en de buren erg uitgesproken in hun mening zijn, vormt dat een bron van veel televisievermaak. Dat is echter een uitzondering op de regel want de meeste burenruzies zijn gewoon niet leuk.

Ook in Laren speelt al jarenlang een nare burenruzie. In het artikel van de Gooi en Eemlander van woensdag 29 september wordt deze uitvoerig besproken. Er zou weinig aandacht aan besteed zijn als niet de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hierbij betrokken zouden zijn. Er wordt getwijfeld aan de oprechtheid en integriteit van de mensen die deze organisaties vorm geven, want zowel de gemeente, het college als ook de raad bestaan uit mensen.

“…Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen” is de laatste zin van de eed die de burgemeester uitspreekt als je geïnstalleerd wordt als gemeenteraadslid. Ik mocht de eed bevestigen met “dat verklaar en beloof ik”. Alle raadsleden zweren en beloven dat.

Het staat erg officieel en abstract maar er staat eigenlijk dat je te vertrouwen zult zijn en eerlijk zult handelen. Integer handelen is de basis waarop het vertrouwen van de inwoners van de gemeente gebouwd moet zijn. Ze moeten er 100% van op aan kunnen en daar mag geen enkele twijfel over bestaan.

Zou aan mijn integriteit getwijfeld worden dan zou ik geen enkel risico nemen en het goed functioneren van de raad niet belemmeren want dat heb ik immers beloofd.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This