Home > Nieuws > Werken met de natuur

Werken met de natuur

door | feb 14, 2023 | Geen categorie, Natuurlijk herstel van Laren

Laren is een brinkdorp. Een brink is meer dan een pittoresk evenemententerrein. In het kwartaalbericht van de historische kring legt Jaap Groeneveld uit dat de brinken, waarvan er meerdere zijn in Laren, ontstonden als een gemeenschappelijk terrein bij boerderijgroepen. Hun driehoekige vorm komt voort uit hun functie voor het houden van het vee en hun ligging op de overgang tussen de hoge zandgrond en het lage veen. Laren en zijn brinken hebben hun oorsprong dus te danken aan de vroege bewoners, die wisten te werken met de natuur.

 

Het begrip hoe te werken met de natuur lijken we te zijn kwijtgeraakt. Zo leidt verregaande verharding van oppervlakken er toe dat overvloedig regenwater bij zware buien niet in de grond kan zakken, maar afstroomt en zich verzamelt op het laagste punt. In Laren geeft dat wateroverlast op de Brink, terwijl elders de grond verdroogt.

 

Groen Laren is blij dat het projectteam, met betrokkenheid van wethouder Frits Westerkamp, serieus werk heeft gemaakt van burgerparticipatie bij het project Laren Regenklaar en na uitwerking van alle suggesties een ontwerp heeft gemaakt voor een natuurlijke vijver als sluitstuk van het project. Als we daarbij voor de belevingsvariant kiezen dan kunnen we dagelijks ervaren hoe, als we werken met de natuur, de natuur ook voor ons werkt. Een les die we vaker kunnen toepassen in de ruimtelijke ontwikkeling van ons dorp.

Ben Wichers Schreur

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This