Home > Nieuws > Water is waardevol

Water is waardevol

door | okt 23, 2022 | Geen categorie, Natuur en milieu

Water stroomt altijd omlaag. Daar is niets aan te doen en dat is maar goed ook want daardoor weet je waar je aan toe bent. Zo stroomt veel hemelwater naar het bijna laagste punt van Laren: de Coeswaerde. Maar vervolgens stroomt al het water naar nog lagere delen van het dorpscentrum; de Kerklaan. Daar veroorzaakt het bij ernstig heftige regenbuien grote wateroverlast en schade bij de bewoners van de Kerklaan en de aanliggende straatjes. En dat is heel erg vervelend voor de bewoners.

De oorzaak van die problemen; meer en heviger regenbuien ten gevolge van de klimaatveranderingen, de verstening van de omgeving en de fysieke omgeving, dat wil zeggen de lagere ligging van het centrum van het dorp t.o.v. de omgeving.

Aan de klimaatveranderingen kan op korte termijn niet zo veel veranderd worden en aan de geografische omstandigheden kan ook niet zo veel veranderd worden. Het tegengaan van de verdere verstening kan echter wel en zou enorm aangemoedigd moeten worden. Misschien moet het maar ontstenen genoemd gaan worden. De gemeente heeft enkele jaren geleden een poging gedaan om dit soort initiatieven te ondersteunen met de actie Gewildgroei. Jammer genoeg is de groei een beetje gestagneerd.

Een natuurlijke, eenvoudige en duurzame oplossing ligt enorm voor de hand: Maak de Coeswaerde weer een gewone vijver waar het water heen kan stromen en benut de natuurlijke capaciteit. Maar dan moet ie wel weer een natuurlijke vorm krijgen en geen grote betonnen bak meer maar gewoon zand en een begroeide kant en geen harde beschoeiing. Bloeiende planten als gele lis, lisdodde en andere oeverplanten. Bovendien zou een helofytenfilter het water schoon kunnen houden en het leven in het water mogelijk moeten maken. De biodiversiteit zou een enorme impuls krijgen.

Het grondwater ter plaatse staat behoorlijk hoog en de vijver zal over het algemeen goed gevuld zijn, maar soms zal het ook wat lager staan. En als het erg laag is kan een pomp snel een oplossing bieden. Belangrijk is om te bedenken dat water waardevol is en zeker geen last. Een natuurlijk beheer van het water komt de biodiversiteit ten goede ook voor de bestaande bomen en planten.

Het vervangen van de betonnen bak en de aanpassing van de directe omgeving zal geld kosten maar zal behoorlijk meevallen. Belangrijker is dat de onderhoudskosten de komende jaren aanzienlijk lager zullen komen te liggen. En ook zal er geen sprake zijn van afschrijvingen, vervangingen en dergelijken.

Natuurlijk helpt het mee als niet al het water direct in de Coeswaerde terecht zou komen. De afkoppeling zou nog verder opgepakt kunnen worden. Daarnaast zou het leggen van waterdoorlatende klinkers op de Naarderstraat en rond de Brink al veel omlaag stromend hemelwater weg kunnen vangen. Daar zijn enorm goede ervaringen mee opgedaan.

Om afwatering van de straten naar de vijver beter mogelijk te maken zou het wegdek hoger moeten komen te liggen en een mooie herinrichting van de wegen om de Brink zou mooi meegenomen kunnen worden. Een milieuvriendelijke inrichting van het dorp kan op die manier op verschillende manieren opgepakt worden.

“Het voorstel zoals dat nu besproken wordt in de raad is geen echte oplossing. Bovendien is de waterbak die er als vijver uit moet komen te zien veel te ondiep. Een grote platte bak water zal in de zomer al snel veel te warm worden en overmatige algengroei en stank is dat niet tegen te gaan. Misschien flink wat chloor erin. Ruikt het hele dorp naar zwembad”.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This