Home > Nieuws > Hoe duurzaam wordt Laren?

Op 29 april ben ik op uitnodiging van formateur Jan den Dunnen bij het coalitieoverleg aangeschoven.

Bij dit overleg waren naast de formateur ook de fractieleiders van Larens Behoud (Karel Loeff), VVD (Jan van Midden) en D66 (Flip de Groot) en de gemeentesecretaris (Sander van Waveren) aan tafel. Daar waar VVD en D66 naar verwachting een wethouder uit hun midden (Jan van Midden respectievelijk Flip de Groot) zullen benoemen, heeft Larens Behoud ervoor gekozen, bij gebrek aan eigen beschikbaar talent, een ‘ervaren’ wethouder uit Noord-Holland in te vliegen, Frits Westerkamp. Last but not least was ook Erik Koldenhof aanwezig Hij is de beoogde fractievoorzitter van de VVD voor het geval Jan van Midden wethouder wordt. Zover de personalia.

De reden om specifiek ons voor het onderwerp duurzaamheid uit te nodigen om aan het coalitieoverleg bij te dragen, zijn de uitgesproken en blijkbaar interesse wekkende standpunten die Groen Laren met betrekking tot dit onderwerp huldigt. In ruim een half uur heb ik mogen presenteren hoe Groen Laren tegen dit onderwerp aankijkt. Ik heb allereerst de nadruk gelegd op onze integrale visie op duurzaamheid en op de noodzaak van visie en ambitie om de achteruitgang van ons klimaat en kwaliteit van leven een halt toe te roepen. Wereldverbeteraar zijn in Laren.

Als praktische voorbeelden heb ik hierbij biodiversiteit in het groenonderhoud en de Coeswaerde als natuurlijke vijver en regenwateropvang naar voren gehaald. Om onze integrale aanpak verder toe te lichten heb ik ook naar onze andere programmapunten verwezen, waaronder schoon en veilig verkeer. Wat dit laatste betreft kan Laren niet volstaan met een proef de Nieuweweg autoluw te maken. Daarentegen een visie op een autoluw Laren waar het langzame verkeer voorrang geniet is wel het kader dat wij behoeven om op korte, middellange en lange termijn dienaangaande de juiste keuzes te maken. Zo creëer je de juiste samenhang voor veilig en schoon verkeer in Laren. Het betrekken van de Laarders bij dit soort belangrijke besluiten is een must om het benodigde draagvlak te creëren. Tenslotte heb ik op de noodzaak gewezen als Laren ook meer ambitie te tonen ten aanzien van de landelijke duurzaamheids-inspanningen betreffende de energietransitie, de rol van energiecoöperatie ‘Hut van Mie’ hierin en de Regionale Energie Strategie (RES).

De aanwezigen hebben ingespannen naar mijn betoog zitten luisteren en driftig meegeschreven. Ik heb de aanwezigen bedankt voor de uitnodiging en hopelijk is straks veel van wat er over de tafel ging terug te lezen in een zo groen mogelijk coalitieakkoord.

Andreas Grunwald

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This