Home > Nieuws > Hangplekken

Hangplekken

door | mei 18, 2022 | Geen categorie, Larense gemeenschap

In de editie van  de Laarder Courant de Bel van 5 mei jl. is het artikel ‘Een weekje Larens Pastoor Hendrikspark, dat verloedert’ gepubliceerd. Hierin wordt het doen en laten van een groep jongeren gevolgd, die een bank in het Pastoor Hendrikspark tot hun trefpunt hebben uitgekozen. Zeer begrijpelijk dat op de overlast die hierbij door omwonenden ervaren wordt, door de gemeente gereageerd wordt. Maar denkt de gemeente Laren nou echt dat het probleem hiermee opgelost is? Neen, de plaats van handeling zal zich slechts verplaatsen naar elders in Laren. Het is dan aan de omwonenden aldaar om bij de gemeente om handhaving te smeken, die volgens uw artikel in Laren in onvoldoende mate beschikbaar is. Ook kan Laren moeilijk blijven doorgaan met het verwijderen van banken tot dat het allerlaatste bankje in het dorp verwijderd is.

Feit is dat jongeren er behoefte aan hebben elkaar te ontmoeten. Dit gebeurt ook op andere plekken in Laren zoals bij Zomertuin en op de Eng. Dat hierbij sprake is van (overmatig?) gebruik van (soft-)drugs en hierbij in belangrijke mate overlast veroorzaakt wordt is een teken aan de wand. Gaat dit wel goed en is dit hoe we de jeugd willen zien opgroeien? Heeft de jeugd zelf het idee op deze manier hun kansen voor de toekomst het beste te dienen? We weten het niet want we hebben geen contact met hen. Wij vullen maar in en hetzelfde doet uw redactie.

Het dunkt mij dat niet de wethouder met de openbare ruimte en parkbanken in zijn portefeuille zich aangesproken moet voelen en handelen, maar juist de wethouder sociale zaken/jeugd en uiteraard niet in de laatste plaats onze burgemeester, die belast is met de openbare orde.

Laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal jong geweest en waren beslist niet allemaal heilige boontjes. Het gaat er dus om ook de jeugd een voor hen passend aanbod aan ontmoetingsgelegenheden en desgewenst activiteiten te bieden en tegelijkertijd aandacht aan hun sociale vaardigheden te besteden. Wellicht dat Versa Welzijn nog wat goede vingerwijzingen kan geven om hiermee aan de slag te gaan.

Was getekend:

Andreas Grunwald

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This