Home > Nieuws > Wie het kleine niet eert

Wie het kleine niet eert

door | dec 22, 2022 | Natuurlijk herstel van Laren

Een optimistische schatting geeft aan dat de mensheid nog maximaal vier jaar te leven heeft. In ieder geval wanneer het ons, bedoeld of onbedoeld, gelukt is om alle insecten uit te roeien. We zijn hard op weg.

Insecten leveren namelijk een essentiële bijdrage aan de bevruchting van onze voedselgewassen. Biodiversiteit, de verscheidenheid van dieren en plantensoorten, is in het algemeen een voorwaarde voor het in stand houden van het biologische evenwicht en daarmee van de leefbaarheid van onze wereld. Door de wijze waarop wij de aarde exploiteren en uitputten is het tempo waarin soorten uitsterven nu hoger dan ooit sinds de tijd van de dinosauriërs.

Een plan voor biodiversiteit

Dit noodtij moet worden gekeerd, concludeerden 188 landen tijdens de United Nations Biodiversity Conference COP15 in Montreal. Ze kwamen een plan overeen om ecosystemen te herstellen. Een belangrijke stap hiervoor is dat het aantal gebieden, dat onder natuurbeheer is gebracht en niet langer wordt bedreigd, in 2030 is verdubbeld. Dat mag en gaat ook heel wat kosten. Er is een speciaal fonds voor in het leven geroepen.

Het biodiversiteit plan is een mondiale ambitie en afspraak, maar het laat zich ook vertalen naar nationaal en lokaal beleid, en naar individuele actie. Denk bijvoorbeeld aan alternatieven voor de landbouw, nu natuurgebieden door stikstofdepositie worden bedreigd. Denk ook aan de verbinding van natuurgebieden in onze omgeving, zoals door de natuurbrug over de Hilversumseweg. Of denk aan het Groenbeleidsplan van de gemeente Laren. Het zou geen vraag moeten zijn dat daarin ‘groen voor natuur en biodiversiteit’ voorop staat. Een veerkrachtige natuur levert immers juist al die andere waarden die we belangrijk vinden. Dat heet dan dat de natuur ecosysteemdiensten biedt, zoals een gezonde leefomgeving, beleving en toekomstbestendigheid.

Binnen het Groenbeleidsplan van Laren is ruimte gemaakt voor participatie van burgers in het maken en onderhouden van openbaar groen. Het is belangrijk dat dat verder gaat dan snoeien, harken, schoffelen en kostenbesparing. Juist de betrokkenheid bij, en kennis van de groene omgeving moet worden bevorderd. Als dat leidt tot begrip en waardering voor ‘al dat groeit en bloeit en ons telkens weer boeit’ en zo tot groene actie, dan zijn we op ook in Laren op weg naar een herstel van ons kwetsbare ecosysteem.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This