Home > Nieuws > Vertrouwen in Laren (een overpeinzing)

Vertrouwen in Laren (een overpeinzing)

door | jul 11, 2023 | Geen categorie, Groen Laren fractie

Inmiddels een cliché: Vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Alleen in Laren is dat jammer genoeg meestal schuifelen.

De titel van mijn bijdrage is dan ook “Vertrouwen in Laren” want dat schijnt de titel van het coalitieakkoord te zijn. En dat is hopelijk niet zonder reden.

In dat genoemde document hebben we heel veel hoopvolle beloften gezien. De allermooiste was tot onze vreugde dat het college duurzaamheid als prioriteit mee zou nemen.

Een kleine bloemlezing uit het document:

Ik citeer: “Bijdragen aan een duurzame toekomst. De afgelopen jaren heeft Laren zich terughoudend opgesteld in het uitvoeren van de energietransitie. De komende jaren willen we een inhaalslag maken.”

“Ruimte voor alle generaties. De belangrijkste opgave voor de komende jaren is om te komen tot een aanbod van woningen dat betaalbaar is.”

“toenemende verkeersdrukte in het dorpscentrum. [ …] betere voorzieningen voor fiets en voetganger. Behoud en verbetering van goed openbaar vervoer is onze inzet […]

 

We zijn inmiddels een jaar verder en waarschijnlijk is het inderdaad schuifelen of misschien zelfs wel een boeteprocessie: een stap vooruit en twee terug. Het schiet in ieder geval niet op, alle mooie beloftes ten spijt. In het jaarverslag valt te lezen dat er flinke bedragen voor geplande activiteiten in 2022 overgeheveld gaan worden naar 2023. De woningnota en de duurzaamheidsvisie presenteren heel veel mooie plannen maar van uitvoering gaat het volgens de wethouders nog niet zo snel komen. Zogenaamde ambtelijke capaciteit wordt genoemd. Prioriteiten zijn er jammer genoeg niet gesteld en van echte voortvarendheid kan ook nauwelijks gesproken worden. En dat zelfde zal ongetwijfeld ook bij het verkeersplan gezegd gaan worden

Als je de kadernota leest dan zou je de indruk krijgen dat er na 2027 niets meer is. Zou er dan echt sprake zijn van een ravijn waar we in 2026 met z’n allen ingestort zijn?

Met de positieve saldi van 24 en 25 zouden de negatieve saldi van 26 en 27 gedekt kunnen worden? En daarna dan? Is een visie niet iets van een verdere planningshorizon?

Als het college de duurzaamheid echt serieus neemt dan moet de financiën na 2027 ook beschouwd worden en daar ook nu al actie in ondernemen. De begroting structureel dekkend maken zonder erg afhankelijk te worden van de rijksbijdrage. Dan kun je het alleen maar vinden in het drukken van de kosten of het verhogen van de inkomsten. En misschien moet er dan maar eens gepraat worden over de hoogte van de ozb. Volgens het jaarverslag is daar voldoende ruimte voor.

Maar behalve de kosten en de opbrengsten in evenwicht brengen vooral ook gaan investeren. Investeren in duurzame plannen die aansluiten op de duurzame ambities;

-investeer in de hertenkamp: hertjes de vrijheid en een mooi groen park boven op een parkeergarage en een energie neutraal bouwproject met betaalbare woningen. Dat gaat inderdaad geld kosten maar is te beschouwen als een investering die zich terugverdient;

-sturen op de verkeersdruk; met een garage en betaald parkeren sturen op de mobiliteit. Misschien dat we met het instellen van een milieu zone ook het vervuilende vrachtverkeer kunnen weren uit het dorp;

-Investeren in een gezonde belcombinatie en dan geen investering in geld maar in een gezonde cultuur waar mensen graag willen werken. Dan ontstaat er waarschijnlijk ook meer ambtelijke capaciteit welke beperking nu onze wethouders zo lelijk dwars zit.

-ga met spoed aan de slag met flexwoningen, tiny houses en andere snelle stappen in de woonbehoefte en stop met het te laten ontwikkelen van dure appartementen en villa’s. Want anders als onze liberale tafelgenoten vinden wij dat Laren voor iedereen zou moeten zijn.

We roepen het college dan ook op kleur te bekennen (bij voorkeur Groen) en concrete en ambitieuze kaders te schetsen voor de Larense burger en haar beloften waar te maken. Dit met name ook in het belang van de jeugd, de vele woningzoekenden en de leefbaarheid van Laren. College; maak je beloften aan de burger waar. Groen Laren is bereid hier constructief aan bij te dragen. Het laatste dat we willen is dat dit college als ravijncollege de geschiedenisboeken ingaat.

 

 

Bijdrage 5 juli 23 Groen Laren bij de Kadernota

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This