Home > Nieuws > Klimaatarmoede in Laren

Klimaatarmoede in Laren

door | dec 24, 2021 | Geen categorie, Natuur en milieu

De ongeremde groei van onze consumptie en de daarmee samenhangende industriële groei heeft een bewezen zeer negatieve impact op natuur en klimaat. Ingrijpende klimaatmaatregelen zijn daarom onontkoombaar. Wat we in het dagelijks leven ervan merken is de noodzaak om zuinig met energie om te gaan. Energie wordt steeds duurder en aan de meeste energiebesparende maatregelen hangt een aardig prijskaartje. Velen met een kleine beurs kunnen dit inmiddels niet meer opbrengen en moeten hierdoor kiezen tussen een warme woning, voldoende en gezond eten en de huur kunnen betalen. Dit noemen we klimaatarmoede.

Als klimaatburgemeester van Laren heb ik me ten doel gesteld het klimaatbewustzijn en het zuinig omgaan met energie in Laren te bevorderen. Mijn voorstel is nu in samenwerking tussen de Gemeente Laren, Versa Welzijn en energiecoöperatie Hut van Mie (dreigende) klimaatarmoede in Laren op te sporen en tegen te gaan. In dit kader heb ik onlangs Nanning Mol, burgemeester van Laren, met een voorstel voor een project klimaatarmoede in Laren benaderd. Omdat dit onderwerp naar zijn mening beter past bij de dossiers van wethouder Ton Stam,  heeft hij me naar hem doorverwezen.

Groot was mijn verbazing over de reactie van de wethouder. Allereerst bleek hij niet bekend te zijn met mijn functie als klimaatburgemeester. Dit terwijl dit onderwerp alle aandacht heeft gehad van de lokale pers en radio en veel zo niet alle commissie- en raadsleden hiervan op de hoogte waren …          Ten tweede liet de wethouder mij weten niet geïnteresseerd te zijn in een gesprek met mij over klimaatarmoede en mijn voorstel. Als reden hiervoor voert hij aan dat ik hiermee in het voorveld van de aanstaande gemeenteraadsverkiezing van maart volgend jaar de schijn van belangenverstrengeling op me laadt …

Nou ben ik lid van een lokale politieke partij in Laren. Maar als klimaatburgemeester moet en wil ik echter zorgvuldig boven partijen te staan. Het is alom bekend dat Burgemeester Mol en wethouder Stam zelf lid van de VVD zijn en hier in de uitoefening van hun ambt zorgvuldig mee moeten omgaan. Het doet welhaast kleinzielig aan dat de wethouder zich in dit geval in het belang van de medeburgers die moeite hebben het hoofd boven water te houden, niet boven zijn partijpolitieke belangen kan verheffen. Waarom is mijn erefunctie als klimaatburgemeester van Laren ineens onverenigbaar met mijn lidmaatmaatschap van Groen Laren? Zodoende kan niemand meer lid worden van een politieke partij en zijn / haar strem laten horen. Wat hier wel doorklinkt is de arrogantie van de macht.

Door deze in mijn ogen misplaatste partijpolitieke opstelling van de wethouder laat Laren onze medeburgers die blootgesteld zijn aan (dreigende) klimaatarmoede de komende kerst letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Zij worden weer niet gezien en onvoldoende of te laat geholpen. Dit terwijl met het voorgestelde project, mede door overheidssubsidies en de inzet van vrijwillige energiecoaches van de Hut van Mie, deze mensen goed geholpen kunnen worden. Arm Laren. Ik kan hier niet anders dan zeer teleurgesteld over zijn. Een paar prangende vragen hierover aan Burgemeester en Wethouders door de gemeenteraad zijn zeer op hun plaats.

Andreas Grunwald

Klimaatburgemeester Laren

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This