Home > Nieuws > Een harde noot kraken

Een harde noot kraken

door | okt 21, 2023 | Groen Laren fractie, Larense gemeenschap

Onze tijdelijke Oekraïnse dorpsgenoten zijn vorig jaar verhuisd naar een prachtig onderkomen op De Woensberg in Blaricum. U leest het goed, in de buurgemeente waarmede we door de BEL organisatie natuurlijk onverbrekelijk verbonden zijn.

Maar kennelijk zijn we niet verbonden wanneer het over hulp en steun aan de verhuisde vrouwen met kinderen uit de RABObankpand gaat.

Binnen deze groep is een 20 tal kinderen dat door de oorlogservaringen beschadigd en getraumatiseerd is. Om deze kinderen te helpen heeft een stel professionele maar bijna onbetaalde krachten die taak op zich genomen. Dit initiatief heet de Notenkraker en heeft mooie dingen gedaan.

Maar al zijn de kosten beperkt, er zal toch geld nodig zijn en het Burger Initiatief Laren (waaraan veel inwoners en bedrijven van Laren een bijdrage leverden vorig jaar) vroeg steun voor de Notenkraker bij de gemeente.

Tijdens de Raadsvergadering, waarin wij samen met Frederique Fontaine van D66 een verzoek deden om steun aan voor  die groep wonende 20 getraumatiseerde kinderen, werden we door geen enkele andere politieke partij gesteund.

En ook de verantwoordelijke wethouder van D66 verwees het verzoek naar de prullenbak om puur bureaucratische redenen ; een blamage.  Wetende dat van het Rijk 1.9 miljoen Euro werd ontvangen voor de opvang Oekraïners in Laren en daarvan nog 1.5 miljoen over is.

Groen Laren denkt echter wel in belang van die kinderen en zal hier zeker nog, in samenwerking met Burger Initiatief Laren en de mede indienster van de betreffende motie van D66, aandacht aan blijven besteden.

Wordt vervolgd.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This