Home > Missie

Onze missie

Een wereldverbeteraar zijn in Laren.
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN* zijn onze leidraad. We vertalen ze naar Larense omstandigheden en Larense schaal. Dat betekent dat Groene Larense politiek is gericht op een ecologisch duurzame samenleving, gekoppeld aan idealen als sociale rechtvaardigheid en basisdemocratie.

* Meer informatie over SDG oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunt u hier vinden: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – Verenigde Naties – Nederlands (unric.org)

 

Natuur vooropstellen

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en is de basis van het leven. We moeten zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst.

Wat betekent dat voor ons in Laren?

 • steun aan Goois Natuurreservaat
 • geen gebruik van gif door de gemeente bij het beheer van het openbare groen
 • ondersteuning van projecten en organisaties die de natuur beschermen
 • bevolking helpen om te denken en te handelen ten gunste van de natuur (dus ook ten gunste van ons zelf)
Van EGO naar ECO

Milieu, klimaat en energie

De klimaatcrisis aanpakken. Als we niet snel in actie komen, laten we niet alleen een onleefbare wereld achter, maar wordt de aarde straks ook onbewoonbaar. Dat betekent: alles van waarde beschermen en wat schaars is eerlijk verdelen. Zuinig omgaan met de aarde mag geen loze kreet zijn, het is letterlijk van levensbelang.

Wat betekent dat voor ons in Laren

 • verduurzamen van gemeentelijk vastgoed
 • duurzame initiatieven m.b.t. energie ontplooien en ondersteunen
 • verstening tegengaan en ruimte geven aan groen
 • verplichte herplant bij bomenkap
 • geen terrasverwarming in de horeca
 • bewustzijn ontwikkelen rondom de noodzaak van een lagere energie consumptie

Verkeer

Voorrang voor langzaam verkeer en het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer, waaronder fietsvervoer.

Terugdringen van gemotoriseerd vervoer en het stimuleren van andere vormen van vervoer en distributie.

In Laren betekent dat:

 • De doorgaande dorpenroutes naar Eemnes en Blaricum worden slim en afgewogen vernauwd.
 • Het centrum wordt ingericht als “Fietsstraat – auto te gast” . Met waterdoorlatende klinkers uiteraard.
 • Uitmuntende P&R faciliteiten (met OV-fietsen en pendeldienst) en ruim voldoende gratis parkeer gelegenheid buiten het dorp.
 • Bezoekers aan Laren gaan in het centrum parkeergelden betalen.
Share This