Home > Standpunten

Standpunten

een groeidocument van een jonge groene partij

1. Natuur vooropstellen

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert indirect zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en is de basis van het leven. We moeten zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. Hoewel niet veel, er is nog tijd om het tij de keren. Laten we die tijd goed benutten en alle zeilen bijzetten om alles van waarde te beschermen en wat schaars is eerlijk te verdelen. Zuinig omgaan met de aarde mag geen loze kreet zijn, het is letterlijk van levensbelang, juist op kleine schaal.

Wat betekent dat voor Laren?

 • zeer snel verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (raadhuis, sporthal e.d.)
 • duurzame initiatieven, projecten en organisaties m.b.t. wonen, welzijn, energie en natuur ondersteunen
 • ontstening en ruimte geven aan groen
 • verplichte her-plant en ongehinderde groei bij bomenkap
 • de Coeswaerde een natuurlijke vijver met leven in en om de vijver
 • meer groen in het dorp en meer variatie in groen
 • geen gebruik van gif door de gemeente bij het beheer van openbaar groen
 • bevolking helpen om te denken en te handelen ten gunste van de natuur
 • garantiefonds op de investering gedaan in verduurzaming van een woning
 • Laren vervult een voortrekkersrol in de energietransitie.

* Meer informatie over SDG oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunt u hier vinden: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – Verenigde Naties – Nederlands (unric.org)

2. Een andere economie, los van het dogma van de groei
Als we onze rijkdommen eerlijker delen, dan gaat iederéén er op vooruit.
Het huidige economische systeem veroorzaakt een groei- en schuldverslaving met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid van de aarde. Het systeem zorgt voor roofbouw op de natuur. Dat zal anders moeten. Geen nadruk op economische groei maar duurzame groei ondersteunen. Kleinschaligheid en nabijheid zijn hierbij sleutelwoorden. Eerlijke prijzen voor eerlijke producten van regionale producenten. Eerlijk verdelen gaat voorbij de Larense gemeentegrens. Eerlijke prijzen voor eerlijke producten van producenten uit de ontwikkelingslanden. Fairtrade producten en fairtrade-gedrag.

Wat betekent dat voor Laren?

 • beperking winkeloppervlakte
 • kleinschalige economische initiatieven ondersteunen
 • gebruik van fairtrade producten door de gemeente
 • aanbestedingstrajecten BEL gemeenten waar mogelijk circulair/fairtrade/duurzaam inrichten
 • stimuleren van biologische / duurzame marktkramen.

* Meer informatie over SDG oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunt u hier vinden: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – Verenigde Naties – Nederlands (unric.org)

3. Eerlijke verdeling van welvaart en welzijn

Alles wat leeft hier op aarde heeft evenveel recht op wat de aarde ons biedt, op welvaart en welzijn. De ene persoon is niet minder dan een ander, mensen zijn niet belangrijker dan het overige leven op aarde. We zorgen voor elkaar en onze omgeving en houden rekening met elkaar zodat iedereen een basis vorm van zorg krijgt en niemand in armoede hoeft te leven. Welzijn is meer dan niet ziek zijn. Het betekent ook kans op plezier in het leven en deel uitmaken van de gemeenschap.

Wat betekent dat voor Laren?

 • Iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft
 • 1 loket waar de bewoners met hun problemen terecht kunnen
 • sportfaciliteiten ondersteunen
 • initiatieven die sociale samenhangen bevorderen ondersteunen
 • Brinkhuis; activiteit voor jong en oud en jong met oud
 • kleine duurzame en geluidsarme festivals die lokale gemeenschapszin verrijken
 • een levendige Brink
 • een of meerdere plekken voor jongeren.

* Meer informatie over SDG oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunt u hier vinden: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – Verenigde Naties – Nederlands (unric.org)

4. Politiek van en voor iedereen
De beslissingen met betrekking tot ons dorp moeten door onze dorpelingen bepaald worden. Hierbij moeten we zorgen voor een evenwichtige inbrtng van dorpelingen uit alle sociale klassen.
Nu kun je vooraf voorspellen welke kleine groep burgers de volgende vergadering van de raad of commissie bij zal gaan wonen. Het Larense bestuur is zo in de handen van te weinig mensen en dat is jammer. Echte burgerparticipatie moet serieus genomen worden en er moet actief gewerkt worden aan meedenken en meebeslissen. Zo komen we tot een betrokken, betrouwbare en transparante overheid.

Hoe kan dit veranderen in Laren?

 • Larense bewoners mee laten denken en beslissen over de omgeving, de inrichting van het dorp, klimaatmaatregels
 • nadenken en meebeslissen over de belastingen van het dorp
 • gemeenteraad vergadert in het Brinkhuis
 • de informatie voor de burgers is begrijpelijk en makkelijk bereikbaar
 • de gemeente is aanwezig in het centrum van Laren.

* Meer informatie over SDG oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunt u hier vinden: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – Verenigde Naties – Nederlands (unric.org)

5. Een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen

Een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht zijn afkomst of ideeën. Een gemengde samenleving verrijkt en schept mogelijkheden voor ontwikkeling.
Speciale aandacht moet uitgaan naar wonen. De woningmarkt wordt gedomineerd door een beperkt aantal partijen: Investeerders en projectontwikkelaars kopen huizen en ruimte niet om in te wonen, maar om zo veel mogelijk geld te verdienen. Prijzen worden omhooggestuwd, waardoor steeds minder mensen een betaalbare woning kunnen vinden. 40.000 jongeren in Nederland zijn dakloos.
Ook Laren heeft een verantwoordelijkheid om dit probleem op te lossen. De oplossingen liggen niet voor het oprapen maar Groen Laren wil hierin het voortouw nemen.

Mogelijkheden in Laren

 • sociale woningbouw en geen verdere ontwikkeling van een dure appartementen(complexen)
 • ontwikkelen en ondersteunen van woningbouw, met name voor starters en jongeren
 • locaties voor bouwen van tiny houses aanwijzen
 • meer mogelijkheden bieden huizen op te delen, kangeroe woningen
 • winkel en kantoorruimtes omvormen tot woonruimte
 • Engrestanten of andere open plekken in het dorp deels gebruiken voor kleinschalige woningbouw passend in het dorpse karakter van Laren
 • projectontwikkelaars niet alleen laten bouwen voor de happy few
 • mensen die hier werken moeten hier kunnen wonen en mensen die hier wonen moeten hier werk kunnen vinden.
 • initiatieven voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid ondersteunen. Denk aan De Groene afslag.

* Meer informatie over SDG oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunt u hier vinden: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – Verenigde Naties – Nederlands (unric.org)

6. Schoon en veilig vervoer
Voorrang voor langzaam verkeer en het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer, waaronder fietsvervoer.
Er moet extra geïnvesteerd worden in de aanleg en het onderhoud van veilige fietspaden. Terugdringen van gemotoriseerd vervoer en het stimuleren van andere vormen van vervoer en distributie.

Wat betekent dit voor Laren

 • De doorgaande dorpenroutes naar Eemnes en Blaricum worden slim en afgewogen vernauwd
 • het centrum wordt ingericht als “Fietsstraat – auto te gast”
 • bezoekers gaan parkeergelden betalen
 • toegankelijk voor ouderen, kinderwagens en gehandicapten
 • OV verbeteren, met name de verbinding naar de trein.

* Meer informatie over SDG oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunt u hier vinden: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – Verenigde Naties – Nederlands (unric.org)

Share This